Farmen

Vi fann ett gammalt foto när vi gick igenom gamla papper på gården. Fotot är taget ca 1940. Det står att mangårdsbyggnaden uppfördes år 1914 men det har funnits ett hus där betydligt längre. Den förste kände ägaren som var Isak Andersson är född år 1821 så drt handlar om mitten av 1800-talet.

image