Farmen

Vi fann ett gammalt foto när vi gick igenom gamla papper på gården. Fotot är taget ca 1940. Det står att mangårdsbyggnaden uppfördes år 1914 men det har funnits ett hus där betydligt längre. Den förste kände ägaren som var Isak Andersson är född år 1821 så drt handlar om mitten av 1800-talet.

image

5 thoughts on “Farmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s