4 thoughts on “Lågt vatten

  1. Nä, inte någon risk för översvämning här heller. Så jag hoppas på lite regn, innan vinterns kyla slår till. För grundvattnet lär vara tämligen grunt nu efter denna sköna och torra sommar…

    Fridens liljor

  2. Här trodde vi länge att det bara var Östra Silen som hade ett nästan katastrofalt lågt vattenstånd i somras, bryggor stod på land och okända stenar kom upp under ytan. Men det har tydligen drabbat alla, vi kan alltså inte skylla på kraftbolaget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s