Sunday morning

Vi anlitade en firma i början av hösten för att få hjälp med att ta ned en del träd och buskar. Den Sibiriska ärtbusken såg mer ut som träd än buske. Vår stora Skugmorell är nog definitvt borta efter att företaget fräst ner stubben. De stora rötter som fanns kvar efter detta tog jag med en del möda upp.

Vi hade tänkt att behandla Sibiriska ärtbusken likadant men problemet är att flera viktiga ledningar finns under jorden där den stod och vi vågade inte låta företaget göra en stubbfräsning. Så det mest troliga är att den skjuter nya skott till våren. Helt OK att den är kvar. Vi måste bara hålla ner den så att den inte blir för stor

Nu kommer den första svampen på stubbarna. Nån slags trädticka tror jag att det är.

Jag har bl a lämnat bidrag till Röda Korset som ett stöd till alla som har drabbats av orkanen.

Tråkigt men den här “annonsen” på min Facebooksida gör mig tveksam. Är det en seriös insamling eller inte? Nån som vet?

insamling