Farbror Cegge

Idag går färden till Stockholm med tungt sinne. Min farbror Cegge har gått bort och begravningen är i Kungsholms kyrka idag. Det finns mycket att säga om honom. Texten nedan är hämtad från Carlstedt Arkitektkontors hemsida. Som framgår av texten var han en framstående och framgångsrik arkitekt.

Han blev 94 år.

Cegge 12

1955 –
I början av 1950-talet erhöll arkitekt Carl-Gustav Carlstedt sina första självständiga uppdrag efter att ha arbetat som nyutexaminerad arkitekt hos Ivar Tengbom.

Kontoret etablerades omkring 1955 i samband med erhållet 1:a pris i en allmän tävling om Lycksele lasarett 1952.

Arbetsuppgifternas omfattning växte snabbt. Nya medarbetare och delägare trädde in.

Fram till 60-talets början har C-G Carlstedt arkitektkontor genomfört ett flertal sjukhusprojekt. Hit kan räknas utbyggnaden av Lycksele, Boden, Skellefteå, Trollhättan, Vänersborg mfl.

1962 –
I samband med uppdragen i Älvsborg etablerades ett nytt kontor i Göteborg, CGC arkitektkontor. Flera samarbetsprojekt har genomförts under åren, främst Östra sjukhuset i Göteborg.

Under tidigt 60-tal etablerades också kontakter med Gävleborg och Länssjukhuset i Gävle.

1965 –
Detta år erhöll kontoret 1:a pris om utbyggnad av lasarettet i Linköping. För uppdragets genomförande öppnades lokalkontor i Linköping.