Öppna landskap

imageSå här långt har vi (entreprenören) gallrat skogen på farmen. Det har förändrat mycket av omgivningarna kring stugan bara det. Nu har vi varit tvungna att göra en del slutavverkning också. Det är delar av skogen som har varit klart för avverkning i många år men som vi inte har rört så länge våra gamla släktingar var i livet. Men planerna gjordes när dom fortfarande levde och det känns bra att veta att dom var med på åtgärderna.

Även om vi har förlikat oss med tanken så känns det ändå jobbigt att se hur naturmiljöer, som har funnits så länge jag minns, försvinna.

Skickat från min iPad

4 thoughts on “Öppna landskap

  1. Ja tänk vad naturen förändras efter en avverkning. Men det behövs ju också. Kanske skulle låna hit avverarna som kan kapa bort lite sly efter sjön så jag har utsikt över den även på sommaren 🙂

  2. Hyggesfritt skogsbruk kan vara lämpligt och lönsamt under vissa omständigheter. Men det där med att hugga bort all skog på en begränsad yta är inte så dumt heller. Vissa växter och djur gillar verkligen kalhyggen och man får ett fint kretslopp i området med naturlig tillförsel av näringsämnen som gynnar den skog som ska växa upp igen. Det mänskliga ögat kan förstås kan tycka att det ser risigt ut de första åren. Men det växer snabbt upp lövträd som sen ska bli “granens moder”. Utan hyggen skulle det svenska landskapet vara kompakt mörkt och dystert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s