Rättsarkeolog

Eftersom min reservation på den engelska versionen blev fördröjd så beställde jag även den svenska översättningen. The Outcast Dead har på svenska titeln De Utstötta. Det här är den 5:e boken. Dom bör läsas i tidsföljd om möjligt.