9 thoughts on “Regeringskrisen

    1. Jag tror att regeringskriser är vardagsmat för italienarna. Man är nog förvånad över att Sverige har hamnat i den här situationen. Vi har en god ekonomi och det är nog svårt för utomstående att förstå varför detta händer här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s