6 thoughts on “10 år

  1. Jag brukar spara mina gamla körkort och pass. Och se hur man åldras.
    Jag tycker att de är lite hårda när de tar kortet. Jag gillade det bättre när vi fick ta kortet själva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s