5 thoughts on “Min mor

  1. Gamla bilder är så mycket mer än dagens digitala. Kanske för att vi är preglade av dem från unga år. De väcker mer känslor än digitala.
    Undrar vad dagens unga kommer känna över dem digitala som finns idag när de blir äldre. Och vart utvecklingen kommer om 50 år?
    Våra föräldrar kommer alltid vara med oss.
    En fin bild på henne och dig. ( för det är väl du?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s