Papper och digitalt

Vi har pappersutgåvan av DN på helgen bara men kan läsa den digitalt alla dagar. Den digitala utgåvan kostar inget extra så länge vi har tidningen på helgen. Det är också bra att ha tidningen i plattan när vi är ute och reser.

Skickat från min iPad

3 thoughts on “Papper och digitalt

  1. Tidningsvärlden är i gungning. Undrar hur det ser ut om 10 år, om pappersupplagorna finns kvar överhuvudtaget? Kanske endast de största tidningarna, om ens de. Svårt att förutse… Det är ju ett resursslöseri med tidningar, men det ger arbetstillfällen och många av oss litet äldre föredrar ett pappersexemplar.

    Framtiden är spännande ur många synvinklar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s