Ansvar för en liten jordbruksfastighet

Vi använder gården som fritidsbostad men ansvaret för hela fastigheten är mycket större än om vi bara hade en sommarstuga. Vi mäktar själva med att klippa gräsmattor runt ikring stugan, klippa buskar med mera men en del måste vi leja hjälp för. Skogsavverkning, skogsplantering och slåtter av ängarna är exempel på när vi anlitar entreprenörer.

Det är ett särskilt stort ansvar att ta hand om skogen. Det är lagstadgat att göra nyplantering när man har avverkat skog. Vi måste också se till att träd som faller i blåsten tas omhand.

Sen finns det också nåt slag moraliskt ansvar för att ta hand om gården som har tillhört släkten under lång tid. Så länge vi har ork och råd vill vi ha den kvar.

Stugan 17 aug

B fotar

Vi väntar nu också på att få fälten slagna. Vi har gjort upp med en “bonde” som som ska göra detta. Inte billigt men vi vill att åkrarna ska hållas öppna.