Året som gått (1)

18 dec

Snart har år 2015 gått till ända. Förr nästan exakt ett år sedan blev hustrun och jag fotade och intervjuade av Motala tidning om hur vi såg på året 2014. Tyvärr handlade det  mest om bekymmer  kring den växande terrorn.

18 dec(2)

När jag ser tillbaka på året som har gått så har terrorn bara fortsatt att växa och som en följd av detta har tusentals människor flytt till Europa för att söka skydd.

På den privata sidan så är det umgänget med vårt barnbarn som gjort mest avtryck. Hon är ett år äldre och jag funderar mycket på vilken värld hon och hennes barn och barnbarn kommer att leva i. Jag hoppas att dom får det bra.

7 thoughts on “Året som gått (1)

  1. Instämmer i att framtiden ter sig hotfull. Trots det skulle jag vilja hänga med länge, länge till för det är gott att leva och dessutom vill jag se vad som händer i världen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s