Arbete och fritid

Che lavoro fanno? = vad arbetar jag med?

Jag har passerat 67-årsstrecket och livet som pensionär har inte riktigt blivit som jag trodde när jag var yngre. Det handlar om mina egna val så jag har inget att klaga på. Jag jobbar med en del projekt som är intressanta och spännande. Det håller hjärnan igång och innebär också ett rikt socialt liv. 

Hustrun och jag läser italienska på Folkuniversitetet i Karlstad. Det är roligt att göra något tillsammans och det har gjort upplevelserna på våra Italienresor större. Jag tycker att man får ut mer om man kan åtminstone något av språket.

Folkuniversitetet.jpg

13 mars2

Mycket av det arbete som jag lägger på projekten kan jag välja när och hur det skall ske. Jag är lite styrd av möten som jag måste delta på och de deadlines som finns för projekten men annars kan jag lägga upp jobbet som jag vill. Jag gör så att jag aldrig jobbar på helgerna. Dom är vikta för veckans läxa i italienska och självklart andra nöjen. Språkkursen får inte kännas som ett arbete. Skulle det börja göra det så fortsätter jag inte.