Brexit

UK flag

l 23 giugno, il voto sul UK dovrebbe lasciare l’Unione Europea o no.

Should I stay or should I go sang by The Clash. The question, every British must ask themselevs on the  EU referendum in the United Kingdom  scheduled to take place on 23 June 2016

clash 2

 

I övermorgon är det folkomröstning i UK om huruvida man skall vara kvar i EU eller lämna det. Ofta benämnt som Brexit som är en förkortning av Britain exit. Effekterna i Sverige vid ett brittiskt utträde är svårbedömda. På kort sikt kan det innebära sjunkande aktiebörs och försvagning av den svenska valutan.

Jag tillhör dom som röstade nej till både medlemskapet i EU och sen senare nej till valutaunionen när det gäller vårt eget land. Jag har inte ändrat uppfattning i grunden även om jag nu kan se en del fördelar med medlemskapet. Jag har svårt för EU-byråkratin och styrningen av bidrag till exempelvis  ett föråldrat jordbruk i flera länder.

Jag är mycket kritisk till hur man har hanterat flyktingfrågan. Man har haft god tid på sig att fördela migranterna jämt på alla länder vilket inte har skett. Så tidigt som år 2011 besökte en delegation Sicilien och Grekland för att informera sig om strömmen av båtflyktingar.