2 thoughts on “Civilization?

  1. Talande bild och bra fråga. Är det civiliserat att bryta mark på det sättet? Hur kan vi fortfarande tro att vi har rätt att ta oss den rätten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s