Världens barn

Nu börjar insamlingsveckan för Världens barn Den avslutas nästa helg med en insamlingsgala. Det finns många sätt att lämna bidrag. Jag kommer säkert att stoppa i pengar i några av de bössor som dyker upp. Rädda Barnen och Röda Korset tämligen säkert.

One thought on “Världens barn

  1. Jippon kan förstås ha ett bra syfte, trots det så känner jag mig litet anti till det. Önskvärt vore förstås att läget i världen vore sådant att varken insamlingsbössor eller insamlingsjippon behövdes – men ack,det är en önskan i det blå! Får se om jag öppnar plånboken extra eller om jag håller i pengarna.. Ibland ger jag till sådant här, ibland inte. Fadderbarnet är mitt regelbundna givande till de mest utsatta. Ett sätt att döva egna samvetet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s