Gösta 1915-2011

Gösta Olsson è morto dal 2011. Oggi è il suo compleanno. Gösta died in 2011. Today is his birthday. Göstas födelsedag idag. Han gick bort 2011 och skulle fyllt 101 år om han levt. 

Foto 1 

Gösta a Kristinehamn nel ca 1950,Gösta in Kristinehamn round 1950 Gösta i Kristinehamn ca år 1950

Foto 2

Gosta 1920 circa fila, estrema sinistra . Gosta about 1920 back row, far left. Gösta på skolfoto ca år 1920 Han står längst till vänster i bakre raden

Foto 3

Conferma in chiesa circa 1925. Torna fila da sinistra 3.Confirmation 1925. Back row 3:d from the left. Göstas konfirmation ca år 1925. Han står bakreraden 3 från vänster

Foto 4

Gosta soldato nel 1940. Svezia non ha partecipato alla seconda guerra mondiale

Sweden did not participate in the second world  war but soldiers were mobilizing in case the Germans should invade Sweden

Gösta som soldat under 2: världskriget när armen mobiliserade om tyskarna skulle invadera vårt land