The Postcard killings 

1. In English 2. In Italiano 3. På Svenska

1. Liza Marklund is a well known Swedish crime writer. Together with James Patterson she wrote “The postcards killings” This book will now be filmed with actor Patrick Dempsey as the leading actor. 

2. Liza Marklund è una scrittrice Svedese Insieme a James Patterson ha scritto il libro “Cartoline di morte” Ora il libro diventa un film con Patrick Dempsey nel ruolo del protagonista. 

3. Längesen jag läste nåt av Liza Marklund. Nu ser jag att boken “The postcard killers”, som hon har skrivit tillsammans med James Patterson , ska bli film med Patrick Dempsey i huvudrollen

Robinson Crusoe

1. In English 2. In italiano 3. På Svenska 

1. Daniel Defoe wrote the famous book of Robinson Crusoe in 1719. My book is translated into Swedish in 1928

2. Daniel Defoe ha scritto il famoso libro di Robinson Crusoe nel 1719. Il mio libro è stato tradotto in svedese nel 1928

3. Daniel Defoe skrev den berömda boken om Robinson Crusoe redan år 1719 men den första kompletta översättningen till svenska kom först 1920. Den boken som jag har kom ut år 1928 och är översatt av Kerstin Wenström.

Jag undrar om det fortfarande finns ungdomar som läser den här boken eller om namnet Robinson får dom att tänka på TV-serien.