Vaccination

1 In English  2 In Italiano. 3 På Svenska

1 Time for this year’s influenza vaccination

2 vaccinazione contro l’influenza

3 Dags för årets influensavaccin. Jag har gjort detta i många år och tror att det är en viktig orsak till att jag heller inte blivit sjuk.