Bredband åt alla

This post only in Swedish. Questo post solo in svedese. 

Regeringen vill satsa på bredband i hela landet. Det är helt nödvändigt att fler på landsbygden får bra kommunikation om företag ska kunna etablera sig utanför dom stora städerna. Jag bor i ett av Karlstads ytterområden och vår förening har tecknat ett bra avtal med en leverantör. Trots att vi inte har fiber räcker kapaciteten mer än väl. Vi har 2 smartphones, 1 platta, 1 trådlös skrivare TV, PC och IP-Telefoni som ofta kan vara igång alla på samma gång. 

Christmas gifts/regali di Natale/Julklappar

I received these gifts on Christmas 1950 when I was one year old. Do you remember gifts you you were given as a young child?

————–

Ho avuto queste cose per il Natale 1950.Quando avevo 2 anni.Che cosa si ottiene per Natale quando eri bambino?

——————

Julen 1950 fick jag dessa saker i julklapp. Kommer du ihåg vilka julklappar du fick som barn?