3 thoughts on “Montalbano

  1. Jag fick en Montalbano på italienska, men det visade sig att alla repliker var skriven på sicilianska, så det gick absolut inte att traggla sig igenom. Den fick jag lämna vidare till andra som kan det språket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s