2016


1 In English. 2 In Italiano. På Svenska

1

I wish I could say that it has been a good year 2016 for the world but it has been terrible! I am sure everyone knows what I am talking about. I really don’t want to write about it since it makes me feel so sad and depressed. 

For me personally the first half of the year was good. The travel to Umbria in Italy was wonderful

The second half of the year was not so good. My doctor resigned and I was misfortune to get a new one who cut my medicine so drastically that I after 10 good years was back in the same pain. I have since changed doctor and as a result feel much better. 

2

E ‘stato un anno molto negativo per il Mondo. Ad esempio, la guerra in Siria.

 Privato, ho avuto entrambi gli eventi buoni e cattivi. Eravamo in Umbria maggio abbiamo vissuto a Città della Pieve. Noi amiamo questa citta!

La seconda metà dell’anno non ho sentito bene. Il mio medico si è ritirato.Il nuovo medico non era buonoHo ricevuto il farmaco sbagliato.

 Ora ho un buon medico!

3

När jag summerar 2016 så har det inte varit ett bra år när man ser utvecklingen i Världen. Det är så dystert att jag inte ens känner för att utveckla det närmare.

 På det privata planet har det varit positivt första halvan där Italienresan, som detta år gick till Umbrien och Rom, var en av höjdpunkterna. Andra halvan har tyvärr präglats av ohälsa för mig. Min gamla läkare lade ner verksamheten utan att någon ny tog över. Läkaren som jag sen hade kontakt med insisterade på att jag skulle minska min medicin snabbt och drastiskt. Jag fick tillbaka värken som jag varit fri från i 10 år. Som tur var fick jag kontakt med en annan läkare som har hjälpt mig och det har gjort att jag nu mår mycket bättre.