Statistics/Statistica/Statistik

Thanks to you visitors from 74 countries in 2016!


1 In English 2  In Italiano. 3. På Svenska

1

WordPress will not show a summary for the year like they have done previous years according to a blogger who has been in contact with WP.So this is my own summary. As you can see it was a peak 2012 and then downhill to 2014. But I am back on track and 2016 was a good year. 

Questo è il mio statistiche per il 2016. C’è stato un sacco di visitatori nel 2013. Sono stato passivo 2012-2015 ma nel 2016, ho avuto più visitatori.

3

WP lämnar ingen statistik för år 2016 efter vad jag läst hos andra bloggare. Jag har gjort en egen sammanställning som visas nedan. Som synes hade jag många besökare år 2012. Sen har jag varit passiv några år innan jag fick fart på bloggen förra året. 

År 2016 hade jag:

Visningar 19000 Besökare 7000 Gillar 6500 Kommentarer 2700