2/100

1 In English  2 In Italiano 3  På Svenska

1

My goal is to read 100 e-books during 2017. This is book Nr 2. The author Allan Hunter has written 46 crime novels abut inspector George Gently. This is the 5:th so there are plenty more to read 

I also watch the TV-serie starring Martin Shaw as Gently 

Il mio obiettivo è quello di leggere 100 e-book nel 2017. Questo è No. 2

3 Jag börjar redan ångra😄 att jag har satt som mål att läsa 100 e-böcker år 2017. Det kommer bli tight. Nu har jag i alla fall läst 2

Allan Hunter har skrivit 46 böcker om Inspector Gently. Det här är nr 5 så det tar ett tag och plöja igenom dom. Särskilt som jag blandar med andra böcker. 


Oranges/Arance/Apelsiner

1 In English  2 In Italiano  3 På Svenska

1

This time of the year we eat a lot of oranges. These are imported from Spain but there are also such fruit from Italy and South Africa in the stores.

2

Arance dalla Spagna. Abbiamo mangiato un sacco di arance in inverno. A volte abbiamo anche acquistare frutta dal Sud Africa e l’Italia.

3

Vi äter mycket apelsiner nu under vintern. De här är importerade från Spanien men det brukar också finnas dylika från Italien och Sydafrika i butikerna. Goda och  nyttiga !