The Truth / La verità / Sanningen


1 In English   2 In Italiano  3 På Svenska

1

Donald Trump refuses to answer questions from CNN claiming that this TV-channel has published fake news. I have never before seen an American president do this. He is in his full right to argue with the channel but not to answer their questions is remarkable. 

I get the news from Swedish newspapers, radio and TV. I think that they usually give me the truth. Of course I don’t relay on just one reporter. I compare them with what others write or says.

2
Donald Trump non rispondere alle domande dei CNN. Perché?

Leggo i giornali, guardare la televisione e ascoltare la radio. Spero che di solito scrivere la verità.

3

Donald Trump vill inte svara på frågor från den aktningsvärda TV-kanalen CNN. Anledningen är enligt honom att de publicerar falska nyheter. 

Vi har vant oss vid att olika statsledningar mer eller mindre kontrollerar media. Jag känner mig ganska trygg när det gäller svenska massmedias tillförlitlighet. Jag följer nyheterna i huvudsak på SVT , Sveriges Radio, Aftonbladet på nätet och DN där jag läser papperstidningen fre,lör,sön och den digitala utgåvan andra dagar. Jag är försiktig med sånt som dyker upp i sociala medier och vill då helst få bekräftelse från någon annan källa. 

3 thoughts on “The Truth / La verità / Sanningen

  1. Jag tycker alltid att det är bra med olika perspektiv. Vissa svenska händelser, tycker jag är intressant att läsa om i utländsk media, för att få en mer nyanserad bild. Inte så att svensk media är medvetet styrd eller talar osanning men nog påverkas vi alla av vår omgivning. Att se från flera perspektiv ger en bredare bild.

    Men ibland måste jag även påminna mig om att information via etablerade kanaler är relativ styrd. Viss krigsrapportering har periodvis varit nästan uteslutande från amerikansk media, framförallt bildmässigt. Troligen finns mer av sanning att berätta om.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s