Venezia


1  In English  2 In Italiano   3 På Svenska

1

I think we made up our minds to go to Padua this year. Living in Padua we can make day tours to Venice, Verona, Vicenza, Ferrara and other places within reach by train

We haven’t visited Venezia since 2011 and this city is worth a revisit. This year it’s the Binnale. Art exhibitions all over the city. 

2

Andiamo a Padova in vacanza quest’anno.

Visitismo  anche Venezia, Verona, Vicenza e Ferrara.

Det lutar åt att årets Italienresa går till Padua. Det är bra flygförbindelser och dessutom lätt att göra dagsturer med tåg. Det tar  exempelvis en kvart till Venedig eller Vicensa, tre kvart till Verona och ca 1 timme till Ferrara. Jag ser nu när jag kollar att det är 6 år sen vi var i Venedig. På tiden att vi gör några dagsturer dit. Alla ojämna år är det dessutom Biennalen med konstutställningar  i hela Venedig. 
4