Keep on streaming! 


I can borrow e-books on many libraries. I used to download them to my Ipad/IPhone but now I can read them “streaming ” which is a lot easier. 

Posso prendere in prestito libri digitali e leggerli nel Iphone / Ipad

Jag kan låna digitala böcker och läsa dom i Iphone/Ipad. Nu går det att streama böckerna istället för att ladda ner dom till Ipad/Iphone. Enkelt och smidigt. 

Walk/ fare una passeggiata /promenad


1 In English  2 In Italiano På Svenska

1

When I’m well I usually go for a walk every day. I have had a cold(bronchitis) for more than a month now but today I feel better and hopefully I can go for 45 minutes. 

2

Oggi vado a fare una passeggiata in 45 minuti. 

Sono stato malato per un mese (bronchite), ma al giorno d’oggi sto bene.

3

Under den kraftiga förkylningen som jag har haft har det inte blivit några längre promenader. Idag siktar jag på att gå i cirka 45 minuter. Jag klär mig överdrivet varmt för att det inte ska bli några bakslag.