Bridges / Ponti / Broar

.

1 In English 2 In Italiano 3 På Svenska

1

Lots of big building projects going on in our neighborhood. This bridge, one of many, will make the children’s way to the new school safer. 

2

Si costruisce un ponte per ciclisti e pedoni. 

E ‘vicino alla nostra casa. Una scuola sarà inoltre costruito. 

3

Det byggs mycket i vårt område nu. Sen vi flyttade hit 1979 så har det inte hänt då mycket fram till för nåt år sen , när stora projekt sattes igång 

Här en av flera broar som kommer underlätta för cyklister och gående. Särskilt viktigt då det byggs en ny skola i närheten

.

Save the Children/Rädda Barnen

.


.
1 In English 2 In Italiano 3 På Svenska

1

Today it’s time for the annual meeting with “Save the children” in Karlstad. I have been an auditor for 20 years in this  association. I think they are doing a great job all over the World. It’s needed more than ever…..

2

“Save the Children” ha reunione oggi. Sono stato un revisore di questo composto per 20 anni. Questo è un’attività importante. Molti bambini in tutto il mondo bisogno di aiuto.

3

Jag har varit revisor i Rädda Barnens förening i Karlstad i 20 år. Ikväll har vi årsmöte.

Den här verksamheten behövs mer än någonsin med tanke på hur det ser ut i världen 
.