Mail Lettere Post


1 In English 2 In Italiano  3 På Svenska

1

We have a  big mailbox but most of  the mails, bills etc. are sent to our digital mailbox. 

2

Abbiamo una grande casella di posta ma la maggior parte del disco viene a casella di posta digitala. 

3

Vi har en stor brevlåda som rymmer mycket post och tidningar. Det är är bra om vi är bortresta men det är inte så mycket som hamnar där. Undantaget är DN som kommer fredag, lördag och söndag.

Vi har en skylt med Nej tack till direktreklam. 

Vi får nästan alla räkningar som e-faktura 

Vi får post från myndigheter och kommuner till den digitala brevlådan

2 thoughts on “Mail Lettere Post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s