Daylight saving time / l’ora legale/ Sommartid

1 In English 2 In Italiano 3 På Svenska

1

Changing all clocks to “Daylight saving time” today. Ipad and IPhones adjust automatically but there are some clocks that I have to change manually. 

We also turned down all lights yesterday to be part of the”Earth Hour”

2

Torna l ‘ ora legale oggi. 

La notte scorsa abbiamo spento tutte le luci per un’ora. ” Earth Hour”

3

Dags att ställa om klockan till sommartid. Ipad och Iphones ändrar sig automatiskt men det finns ett antal som måste fixas manuellt. Jag tycker exempevis att det är dåligt att inte klockan i bilen ställer om trots att vi har gps.

Vi uppmärksammade “Earth Hour” igår genom att släcka ner belysningen

9 thoughts on “Daylight saving time / l’ora legale/ Sommartid

 1. Vår tid vi delar in i
  Då och Nu och Sedan,
  Nu, som tidsbegrepp befinner
  sig emellan de andra två,
  men som strax därpå försvinner,
  i samma stund det börjat på.
  Då – Något som inte längre finns
  och inte längre existerar,
  utan endast något man minns
  om bak i tiden man funderar.
  Sedan – en ren fundering på,
  eller säg en spekulation,
  hur det i framtiden skall gå
  för oss i oviss situation.
  Alltså
  Ett Nu som ögonblickligen försvinner,
  Ett Då som för oss redan har försvunnit
  och ett Sedan vilket ännu inte är,
  utan kan betraktas blott som en chimär
  *
  Och så
  En förklaring till dem som ej förstått;
  Tiden, den är ett mänskligt påfund blott
  som till hjälp vi låtit konstruera
  för att livet kunna strukturera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s