Mumin

.


1 In English 

I love the Moomin characters created by author Tove Janson. If everything goes according to plans a new “theme park” will be built in my hometown. The number of visitors are estimated to 200.000 persons per year.

2 In Italiano 

Amo i libri Tove Jansons sul Moomins. Un nuovo “Moomin Park” sarà costruito nella mia città. Si spera che ci sarà di 200.000 visitatori l’anno. 

3 På Svenska

Om allt går som planerat kommer man att bygga en ny temapark i Karlstad. Det handlar om Tove Jansons älskade Muminfigurer och kommunen räknar med att parken ska locka 200.000 besökare per år. 

.
.