Grass / Erba/ Gräs

.


.

In English 

Our garden in Karlstad is not a big deal to maintain but it’s a different thing at the farm. To keep the fields open we need to hire someone with a tractor. But there are several lawns round the house where we use a lawn mower. 

In Italiano 

Abbiamo un piccolo prato a casa nostra a Karlstad ma fuori  la nostra casa vacanza di abbiamo grandi prati.
På Svenska

Enligt Wikipedia finns det 9000 arter av gräs i världen. Det är inga större problem med att att klippa vår lilla gräsmatta i Karlstad men på farmen är det jobbigt. Det är inte bara stora ytor utan också slänter upp och ner och mycket mossa. Det tog oss många timmar när vi klippte senast och då har vi ändå 2 motorgräsklippare, en till oss var. En äldre som går lite halvdant och en ny bra.
.

One thought on “Grass / Erba/ Gräs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s