Keep on walking

.


In English 

Now is the best time of the year to walk in the woods. There are plenty of paths nearby our home and the Swedish “allemansrätt” makes it possible to walk almost everywhere

—————————–

In Italiano 

Mi piace camminare nella foresta in cui viviamo

På Svenska

Det känns bra att jag har kommit igång med träningspromenaderna igen. Det är nära till skogen och det finns massor av stigar att välja på

.

3 thoughts on “Keep on walking

  1. When you insert a space into this word like this – “allemans rätt” – google translate renders it in English as “everyone’s right”, which I render in English as “free access”, which is a very civil concept for the Swedish! Of course it should be a right to enjoy a stroll in the woods! What a pleasant way to spend Sunday, Gunnar, and it looks like you took a good and healthy walk! Did you take any photos?

    När du sätter in ett mellanslag i det här ordet – “allemans rätt” – google translate gör det på engelska som “allas rätt”, som jag gör på engelska som “fri tillgång”, vilket är ett mycket civilt koncept för Svenska! Naturligtvis borde det vara rätt att njuta av en promenad i skogen! Vilket trevligt sätt att spendera söndag Gunnar, och det ser ut som om du tog en god och hälsosam promenad! Ta du några bilder?

    Quando inserisci uno spazio in questa parola come questo – “allemans rätt” – la traduzione di google lo rende in inglese come “tutti hanno ragione”, che rendo in inglese come “accesso libero”, che è un concetto molto civile per il svedese! Certo che dovrebbe essere un diritto di fare una passeggiata nei boschi! Che modo piacevole per trascorrere la domenica, Gunnar, e sembra che hai preso una buona e sana passeggiata! Hai fatto foto?

    1. Det är inte lätt att översätta just allemansrätten till nån språk alls. Jag får beskriva vad det innebär. Men den är verkligen bra och alla länder borde ha så. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s