El- och vattenförbrukning

.In English 

Our consumption of electricity is a lot under the average and our water consumption is 6% under. 

——————————

In Italiano 

Il nostro consumo di energia elettrica è molto inferiore al normale.  ( blu bar) Usiamo il 6% in meno di acqua. 

————————————

På Svenska

Vi ligger fortsatt bra till när det gäller vår elförbrukning. 

När det gäller vattnet så ligger vi ca 6% under genomsnittet. 
.