Lightning / Fulmine / Blixtnedslag

.


In English

Thunder storms and lightning yesterday. The closest was 1 km from where we live. We are grateful for the well needed rain though. 

In Italiano 

Tuono e fulmine ieri. E ‘anche piovuto che era buono. 

På Svenska

Det åskade igår och närmsta blixtnedslag var ca en km bort enligt appen “Blixtnedslag”. Det positiva var att det kom 10 mm regn vilket var välkommet. 

.