Coffee/ caffè / Kaffe

.

In English

Surveys in the USA and Europe shows that those who drinks a lot of coffee every day has 18 % lower risk to die  prematurely. I am a big consumer ☕️☕️☕️☕️

————————-

In Italiano 

Le persone che bevono molto caffè vivere più a lungo

2 grandi studi sono stati fatti negli Stati Uniti e in Europa

—————

På Svenska

Det var väl det jag visste!😎 En europeisk och en amerikansk studie, gjord på totalt 600.000 personer, visar att storkonsumenter av kaffe, har upp till 18 % lägre risk att dö i förtid än genomsnittet. ☕️☕️☕️☕️

.