Akilleshäl / Tallone d’ Achille /Achilles heel

.På Svenska 🇸🇪

Det finns verkligen bra skavsårsplåster nu. Jag ska väl inte göra reklam här men man kan hitta sådana på apoteket. Jag har ett stort öppet sår på hälen men kunde ändå gå 10 km obehindrat med plåstret på. 

Dagens promenad får vänta tills i eftermiddag när det har regnat klart. 

In English 🇬🇧🇱🇷

I have a sore wound In my left heel. I’m lucky to have good patches. I walked 10 km yesterday without pain and any other problems. 
In Italiano 🇮🇹

Ho una ferita sul tallone sinistro. Fortunatamente c’è una buona patch. Ieri ho camminato per 10 km senza dolore. 

.