Karlstad

.


In Italiano 🇮🇹

Non so quale “tjärn” sia chiamato in italiano? È un piccolo lago come si trova a Karlstad. 

In English 🇬🇧🇱🇷

This “tjärn” is situated in Karlstad, my hometown. 

På Svenska 🇸🇪

Sundstatjärnen ligger tämligen centralt i Karlstad. 
.