9 thoughts on “A day at the farm

 1. In America, barns almost always were (are) painted red. The question came up once and the answer was that red is the cheapest color of paint. I don’t know if that is a fact or if it is apocryphal, but it does sound like the way a farmer would look at the problem of a barn that needed to be painted!

  Also, Mail Pouch chewing tobacco used to ask farmers for permission to paint an advertisement on the road side of their barns in exchange for painting the whole barn. Those advertisements were everywhere because any farmer worth his farm didn’t turn down the chance to get his barn painted for free!

  I Amerika var ladugårdar nästan alltid målade röda. Frågan kom upp en gång och svaret var att rött är den billigaste färgfärgen. Jag vet inte om det är ett faktum eller om det är apokryt, men det låter som hur en bonde skulle titta på problemet med en ladugård som behövdes målas!

  Mailpouch tuggtobak brukade bjuda bönderna om tillstånd att måla en annons på väggen av sina lador i utbyte mot att måla hela ladan. Dessa annonser var överallt, eftersom någon jordbrukare var värd hans gård, gjorde inte av chansen att få sin ladugård målad gratis!

   1. Neat! If there is enough copper left in the slag, one might have a multi-colored barn — slag
    -colored with greenish specks! I’d be interested in seeing these barns to see if I’m speculating or this could happen.

    Propert! Om det finns tillräckligt med koppar kvar i slaggen, kan man ha en flerfärgad ladugård
    -färgad med grönaktiga prickar! Jag skulle vara intresserad av att se dessa ladugårdar för att se om jag spekulerar eller det kan hända.

 2. Hårt liv ibland att ha en farm. Men det blir tillfredställande när allt blir klar.
  Jag antar att du inte behöver måla det varje år, men hur ofta behöver måla om huset?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s