Twins / Gemelli / Tvillingar


http://www.tv2.no/a/8393393/

TV2 No

.
In English 🇬🇧🇺🇸

In 2013 a documentary was made about two Chinese girls who were adopted by one Norwegian family and one American family. The foster families suspected that they were twins although the Chinese organization denied it. 

A DNA-test showed that the foster parents were right. Although they live on different sides of the world they have met several times. Like any other person I’m curious about what’s happened to them. A new documentary is being made. See link above 

In Italiano 🇮🇹

Nel 2013 è stato realizzato un film un film sue 2 bambine cinese. Sono gemelli  e sono adottive bambine. Uno vive negli Stati Uniti, l’altro in Norvegia. Hanno incontrato parecchie volte anche se vivono in diversi continenti. 

Sarà presto terminato un nuovo film. 

På Svenska 🇸🇪

År 2013 gjordes en dokumentär om två kinesiska tvillingar som adopterades av en norsk och en amerikansk familj. Redan när barnen hämtades misstänkte adoptivföräldrarna att de var tvillingar trots att den kinesiska organisationen förnekade det. Långt senare bekräftade dna-prov att föräldrarna hade rätt. 

Jag tror att många vill veta hur det har gått med barnen och år 2016 påbörjades en ny film. Läs mer på länken ovan.