Memorial

In English

In 1927 a memorial service wa held at the Peace Tower in Ottawa Canada in the 

presence of Prince of Wales (later King Edward ), prime minister of GB and prime minister of Canada. A relative of ours Linder Nelson from Sweden was killed in action 1918. He is mentioned in the memorial book. 

På Svenska

1927 hölls en cermoni i Peace Tower, Ottawa Kanada till minne av alla i Kanadas arme som stupat i 1:a världskriget. Vår släkting Linder Nelson tillhör dom som dog i kriget och hans namn finns inskrivet i minnesboken. Närvarande vid cermonin var prinsen av Wales som sen blev Kung Edward den 8. Han är bl a känd för att han abdikerade för att kunna gifta sig med sin stora kärlek 


Bild 1 Memorial chamber, Peace tower Ottawa Canada

Bild 2 Memorial service 1927


Bild 3 memorial book /  Nelson Linder

Bild 4 Linder Nelson 


Bild 5 Prince of Wales at the time of the memorial, later King Edward 8.

Bild 6 Prime minister of GB, Stanley Baldwin


Bild 7 Prime minister of Canada, McCanzie King