Sunday / Domenica / Söndag

At the Farm / La nostra fattoria / Gården i Holmedal, Värmland
.

Advertisements