New design / Nuovo design / Ny design

.

In English 🇬🇧🇱🇷

I have experienced problems with my design for this blog when readers use a smartphone such as IPhone or Samsung. I have made changes and I would be grateful for feedback how it’s working now. Thanks for visiting my blog!

In Italiano 🇮🇹

Ho cambiato le mie impostazioni del blog. Ci sono state difficoltà per alcuni lettore chi usa l’Iphone o Samsung. Sono grato per feedback su come funziona ora. Grazie per aver visitato il mio blog!

På Svenska 🇸🇪

Mina besökare har haft svårigheter att lämna kommentarer i min blog när de använder en smartphone. Såväl på Iphone som Samsung. Jag har ändrat designen och det skulle vara bra om jag kunde få en feedback på hur det fungerar efter ändringarna. Tack för att ni besöker min blog!

.