Christmas Cards/Cartoline di Natale/ Julkort

.

In English 🇺🇸🇬🇧

We used to send ca 50 Christmas Cards in paper format to relatives and friends. Nowadays only a few and the greetings are published on social media. So it’s neither in paper format nor via e-mail. To some close relatives we also send mms on Christmas Eve.

In Italiano 🇮🇹

Quando Internet non era disponibile, abbiamo inviato cartoline. Ora usiamo Blog,Facebook,Instagram eccetera. (Non spediamo neanche e-mail).

På Svenska 🇸🇪

Vi brukade skicka julkort i pappersform till ett 50-tal släktingar och vänner men nu bara till några få. Julhälsningarna sker istället på sociala medier och via mms frånmobilen.