Election / Elezione / Val

.

.

In English 🇬🇧🇱🇷🇦🇺

There will be general elections to the parliament in September this year. I have been part in the administration many times and I will take part this time as well. I had more or less decided not to do so but they had problems finding volunteers.

The planning, training and informations has already begun.

In Italiano 🇮🇹

A settembre, è l’elezione del parlamento svedese. Ho lavorato con l’amministrazione per molti anni. Lo farò anche questa volta. La pianificazione e la formazione sono già iniziate.

På Svenska 🇸🇪

Valet till riksdag, landsting och kommuner äger rum den 9 september. Valrörelsen har dragit igång redan med debatter och olika utspel. Hur det än går så kommer det troligen bli svårt att få en regering som inte går över blockgränsen tror jag.

Jag kommer att delta som funktionär den här gången liksom jag har gjort de senaste valen. Den här gången blir det en mer lagom insats som vice ordförande och röstmottagare i ett valdistrikt.

Planering och utbildning har startat redan nu. Det är en stor och komplicerad apparat att genomföra ett val.