Election / Elezione / Val

.

.

In English 🇬🇧🇱🇷🇦🇺

There will be general elections to the parliament in September this year. I have been part in the administration many times and I will take part this time as well. I had more or less decided not to do so but they had problems finding volunteers.

The planning, training and informations has already begun.

In Italiano 🇮🇹

A settembre, è l’elezione del parlamento svedese. Ho lavorato con l’amministrazione per molti anni. Lo farò anche questa volta. La pianificazione e la formazione sono già iniziate.

På Svenska 🇸🇪

Valet till riksdag, landsting och kommuner äger rum den 9 september. Valrörelsen har dragit igång redan med debatter och olika utspel. Hur det än går så kommer det troligen bli svårt att få en regering som inte går över blockgränsen tror jag.

Jag kommer att delta som funktionär den här gången liksom jag har gjort de senaste valen. Den här gången blir det en mer lagom insats som vice ordförande och röstmottagare i ett valdistrikt.

Planering och utbildning har startat redan nu. Det är en stor och komplicerad apparat att genomföra ett val.

3 thoughts on “Election / Elezione / Val

  1. Det kan nog gå hur som helst i detta val. Tyvärr misstänker jag att SD kommer att göra ett bra val. Kanske finns det risk för att något parti åker ut. Ja, i september så vet vi.

  2. Har i flera år varit övertygad om att (M) kommer gå ihop med (SD). Ännu mer övertygad är jag om att det kommer ske nu i år. Kan inte se någon större skillnad på deras politik, ärligt talat…Alliansen kommer spricka och ingen får majoritet.

    // Kao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s