2 aug 2018

In English 🇺🇸🇬🇧🇸🇭

I think the app PlantSnap is awesome! This photo from my garden identified by the app

Normally it attracts lots of butterflies but there’s nothing normal in this years summer

In Italiano 🇮🇹

Uso l’app “PlantSnap” per identificare diversi fiori.

Questo fiore attrae le farfalle

På Svenska 🇸🇪

Jag är helt klart imponerad av appen PlantSnap. Den missar inte på de blommor som jag råkar kunna namnet på.

Den brukar locka till sig många fjärilar men sådana är det betydligt färre av denna märkliga sommar