8 thoughts on “September Charm

  1. Ja jag håller med dig,det var en tragisk händelse för alla,polisen gjorde väl inte den mest lyckade insatsen,hoppas att det ska gå bra för bröderna,i framtiden..Haé Bra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s