Vikt-igt inlägg

I mina nyårsföresatser ingick att äta mindre(färre) sötsaker och att motionera mer. Efter två veckor på det nya året kan jag konstatera att jag med råge har uppfyllt att motionera mer. Det har också blivit bättre med sötsakerna även om jag inte har varit lika konsekvent där. Resultatet är i alla fall att jag har gått ner 2 kg så jag är på rätt väg.

våg